ΓΟΣ ALL IN ONE / STEFANIS MARKETING CONSULTING GMBH

Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ)

Η συμβουλευτική εταιρεία Stefanis Marketing Consulting GmbH (εφεξής SMC ), με νομική μορφή γερμανικής Ε.Π.Ε. με έδρα στην Γερμανία, στην διεύθυνση:

Große Weinmeisterstr. 26a
14469 Potsdam
Τηλ. +49 331 8872 2761
E-Mail: info@all-in-one-channel-manager.com
https://all-in-one-channel-manager.com

και με το Εμπορικό Μητρώο HRB22549 στο Εμπορικό Δικαστήριο στο Πότσνταμ διαμόρφωσε τους παρακάτω Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις για όλα τα συμβόλαια που γίνονται με τους πελάτες της στην Ελλάδα. Οι Γ.Ο.Σ. αποτελούν αναπόσπαστο και νομικά δεσμευτικό τμήμα της κάθε σύμβασης που γίνεται είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (βλέπε ΤΙΜΕΣ),  ως εξής:

1. Αντικείμενο Δραστηριότητας

 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας για την διαχείριση των online κρατήσεων μέσω της cloud-based τεχνολογίας “all-in-one-digital”: (https://app.all-in-one-digital-hotel.com/client/#/signup). Η ολοκληρωμένη λύση περιλαμβάνει τις εφαρμογές του ξενοδοχειακού λογισμικού (pms), των ενσωματωμένων channel manager, της μηχανής κρατήσεων (Booking Engine) για ιστοσελίδες, της κατασκευής ιστοσελίδων απευθείας μέσα από το περιβάλλον του ξενοδοχειακού λογισμικού άσχετα από το μέγεθος της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η τεχνολογία «all-in-one-digital-hotel» παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα. 
 • Τις συνδεσιμότητες με Online Travel Agents, GDS, Online Hotel Consolidators, Online Travel Search Engine / Directories, Online Travel Portals, Airlines, Online Hotel Booking Providers
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός, δημιουργία ιστοσελίδων με λογισμικά διαχείρισης περιεχομένου (CMS), όπως είναι η WordPress
 • Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Στρατηγικού μάρκετινγκ και πωλήσεων (online/offline)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τουριστικού μάρκετινγκ για πόλεις, Δήμους, Νομούς και τουριστικούς προορισμούς και οργανισμούς
 • Δικτύωση παρόχων υπηρεσιών στην ελληνική και γερμανική τουριστική αγορά
 • Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας ξενοδοχειακών και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εταιρικός σχεδιασμός (κείμενο & διάταξη), ανάπτυξη λογότυπου, ανάπτυξη επιχειρηματικού εξοπλισμού, σχεδιασμός ιστοσελίδων, φυλλάδια, κατάλογοι, διαφημίσεις, αφίσες, πανό κ.λπ.
 • Τύπος και δημόσιες σχέσεις / PR & επικοινωνία
 • Εκστρατείες μάρκετινγκ και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού μέσων, του σχεδιασμού διαφημίσεων
 • Μάρκετινγκ Ιστοσελίδων με λογισμικά βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO)
 • Προγραμματισμός εκθέσεων, εκδηλώσεις
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων, εξειδικευμένης εκπαίδευσης

2. Διάρκεια Σύμβασης & Μοντέλα χρεώσεων σε μορφή συνδρομών/προμηθειών
Ανάλογα το Αντικείμενο Δραστηριότητας (βλέπε 1.) που θα επιλέξει/αποφασίσει ο πελάτης, ορίζονται και οι όροι διάρκειας και πληρωμής του προς εκτέλεση έργου.

α) Ειδικότερα για όλες τις υπηρεσίες και τα συμβόλαια που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία all-in-one-digital hotel, all-in-one-channel-manager ισχύουν τα παρακάτω μοντέλα χρεώσεων:

 • Μηνιαίας χρέωση FLAT σε μορφή συνδρομών με απεριόριστη διάρκεια συμβολαίου.

  Στο μοντέλο μηνιαίας χρέωσης FLAT δεν υπάρχει επιβάρυνση με περαιτέρω χρεώσεις κομίστρων επί των κρατήσεων. Οι προμήθειες των πόρταλ πληρώνονται από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή στα εκάστοτε πόρταλ, μιας και τα συμβόλαια γίνονται όλα στο όνομά τους. Ειδικές ρυθμίσεις ενδέχεται να ισχύουν ανά περίπτωση για τυχόν προμήθειες επί των συνολικών ποσών στις κρατήσεις που έγιναν μέσω της μηχανής κρατήσεων (Booking engine). Εάν έχουν ανατεθεί στην SMC συμβόλαια με τα FEWO, τα GDS, τα NEWSLETTERS, τα Metasearch, Google, B2B Vacation Rentals, τότε οι προμήθειες των παραπάνω καταβάλλονται από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή στην SMC ύστερα από τιμολόγιση που εκδίδεται μηνιαία από την SMC.

  Το συμβόλαιο μπορεί να διακοπεί με 3μηνη προθεσμία εφόσον γίνει γραπτώς η κοινοποίηση τερματισμού του συμβολαίου από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή ή την SMC.

  Οι χρεώσεις των μηνιαίων συνδρομών γίνονται ύστερα από έκδοση τιμολογίου από την SMC. Η εξόφλησή τους από πλευράς πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή (δηλ. ξενοδόχου, ιδιοκτήτη ακινήτου, διαχειριστή, συνεργάτη) γίνεται το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου σε μορφή PDF. Οι πληρωμές των εκδιδομένων τιμολογίων μπορούν να γίνουν είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε έναν από τραπεζικό λογαριασμό  ή μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή μέσω Paypal.

  Για το μοντέλο ετησίας χρέωσης FLAT σε μορφή ετσσιας συνδρομής η ελάχιστη διάρκεια συμβολαίου είναι 12μηνη.

  Στο μοντέλο ετήσιας χρέωσης FLAT δεν υπάρχει επιβάρυνση με περαιτέρω χρεώσεις κομίστρων επί των κρατήσεων. Οι προμήθειες των πόρταλ πληρώνονται από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή στα εκάστοτε πόρταλ, μιας και τα συμβόλαια γίνονται όλα στο όνομά τους. Ειδικές ρυθμίσεις ενδέχεται να ισχύουν ανά περίπτωση για τυχόν προμήθειες επί των συνολικών ποσών στις κρατήσεις που έγιναν μέσω της μηχανής κρατήσεων (Booking engine). Εάν έχουν ανατεθεί στην SMC συμβόλαια με τα FEWO, τα GDS, τα NEWSLETTERS, τα Metasearch, Google, B2B Vacation Rentals, τότε οι προμήθειες των παραπάνω καταβάλλονται από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή στην SMC ύστερα από τιμολόγιση που εκδίδεται με την γραπτή ή online παραγγελία από την SMC. Το ετήσιο συμβόλαιο FLAT μπορεί να διακοπεί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την 12 μηνη λήξη του εφόσον γίνει γραπτώς η κοινοποίηση τερματισμού του συμβολαίου από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή ή την SMC. Στην περίπτωση ετήσιας συνδρομής η σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα από το πέρας της ισχύος της και εφόσον ο πελάτης /ξενοδόχος/ιδιοκτήτης ακινήτου/διαχειριστής  δεν ειδοποιήσει γραπτώς για την διακοπή / λήξη της σύμβασης τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης αυτής.

 • Για το μοντέλο χρέωσης FLEX η ελάχιστη διάρκεια συμβολαίου είναι 12μηνη (από την στιγμή ενεργοποίησης του λογαριασμού στο ξενοδοχειακό λογισμικό “all-in-one-digital-hotel”. Στο μοντέλο χρεώσης FLEX υπολογίζουμε μία χαμηλότερη ετήσια συνδρομή (σε σύγκριση με το ετήσιο FLAT) και μία επιπλέον ποσοστιαία (%) προμήθεια στο συνολικό ποσό της κάθε επιβεβαιωμένης online κράτησης με βάση την ημερομηνία άφιξης του επισκέπτη (check-in). Οι προμήθειες των πόρταλ πληρώνονται από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή στα εκάστοτε πόρταλ, μιας και τα συμβόλαια γίνονται όλα στο όνομά τους. Εάν έχουν ανατεθεί στην SMC συμβόλαια με τα FEWO, τα GDS, τα NEWSLETTERS, τα Metasearch, Google, B2B Vacation Rentals, τότε οι προμήθειες των παραπάνω καταβάλλονται από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή στην SMC ύστερα από τιμολόγιση που εκδίδεται μηνιαία από την SMC.Ειδικές ρυθμίσεις ενδέχεται να ισχύουν ανά περίπτωση για τυχόν προμήθειες επί των συνολικών ποσών στις κρατήσεις που έγιναν μέσω της μηχανής κρατήσεων (Booking engine).  Το ετήσιο συμβόλαιο FLEX μπορεί να διακοπεί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την 12 μηνη λήξη του εφόσον γίνει γραπτώς η κοινοποίηση τερματισμού του συμβολαίου από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή ή την SMC. Στην περίπτωση ετήσιας συνδρομής η σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα από το πέρας της ισχύος της και εφόσον ο πελάτης /ξενοδόχος/ιδιοκτήτης ακινήτου/διαχειριστής  δεν ειδοποιήσει γραπτώς για την διακοπή / λήξη της σύμβασης τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης αυτής.
 • Η Stefanis Marketing Consulting GmbH διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών με την συμπλήρωση της εκάστοτε διάρκειας συμβολαίου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής τιμών υποχρεούται να ειδοποιήσει τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή για τυχόν αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική της τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την λήξη της εκάστοτε διάρκειας του συμβολαίου.
 • Η διάρκεια υλοποίησης και ενεργοποίησης της συνδεσιμότητας με τα επιλεγμένα πόρταλ εξαρτάται από το κάθε ένα πόρταλ χωριστά και τα στάδια έγκρισης του συμβολαίου (εάν πρόκειτα για νέα συνδεσιμότητα). Η εταιρεία μας προσπαθεί να επιταχύνει τις διαδικασίες συνδεσιμότητας τηρώντας τις προδιαγραφές που απαιτούνται και προϋποθέτουν τα εκάστοτε πόρταλ. H ενεργοποίηση των συνδεσιμοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ από το προσωπικό της SMC και ύστερα από την συγκατάθεση του πελάτη/ξενοδόχου/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή ότι οι υπάρχουσες κρατήσεις στο πλάνο κρατήσεων έχουν ελεγχθεί και είναι 100% πλήρεις και σωστές, ώστε να αποφευγχθούν διπλοκρατήσεις.

  Μερικά από τα πόρταλ απαιτούν από τα ξενοδοχεία extra συνδρομές για την εγγραφή τους στις πλατφόρμες κρατήσεών τους. Τα κόστη αυτά επιβαρύνεται ο πελάτης/ξενοδόχος/ιδιοκτήτης ακινήτου/διαχειριστής. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που προκύπτουν από μη εκπλήρωση των όρων από πλευράς του πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή.

  Όλες οι τιμές είναι σε EUR «μη επιστρέψιμες» ανά ID ξενοδοχείου και δεν επιβαρύνονται με τον ΦΠΑ βάσει γερμανικής νομοθεσίας USt-G §3a Abs. 2, Art. 44 MwStSystRL εφόσον μας κοινοποιηθεί το ΑΦΜ EL. 

  β) Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τα συμβόλαια που αφορούν κυρίως μακροσκελή έργα/πρότζεκτ ισχύουν επιπλέον ειδικές ρυθμίσεις και όροι που καθορίζονται και περιγράφονται στα συμβόλαια που συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη. 

  3. Καταγγελία της Σύμβασης

  Για τα συμβόλια που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία all-in-one-digital hotel, all-in-one-channel-manager ισχύουν οι όροι διακοπής / τερματισμού των συμβολαίων, όπως αυτοί αναλύονται στην παράγραφο 2α).

  Μη ανανέωση της σύμβασης : Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να αποφασίσει τη μη περαιτέρω ανανέωση της σύμβασης, εφόσον ενημερώσει το άλλο μέρος για την απόφαση μη ανανέωσης εγγράφως, με την αποστολή συστημένης αποστολής στη διεύθυνση του αντισυμβαλλομένου

  Πρόωρη λήξη της σύμβασης λόγω παραβίασης υποχρέωσης: Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση πριν τη λήξη της διάρκειάς της, σε περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση ή επιβάλλονται από το νόμο.

  Πρόωρη λήξη για σπουδαίο λόγο: Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση πριν τη λήξη της διάρκειάς της, σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη συνέχιση της σύμβασης, εφόσον ενημερώσει το άλλο μέρος με την αποστολή συστημένης αποστολής στη διεύθυνση του αντισυμβαλλομένου

  Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή του ποσού που τιμολογήθηκε από την SMC, τότε ο πελάτης/ξενοδόχος/ιδιοκτήτης ακινήτου/διαχειριστής δεν μπορεί να απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής στην SMC του ποσού που έχει τιμολογηθεί από την SMC και εφόσον η τεχνολογία «all-in-one-digital hotel, all-in-one-channel-manager» εξακολουθεί να παρέχεται και να χρησιμοποιείται από τονπελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή.

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον πελάτη/ξενοδόχο/ιδιοκτήτη ακινήτου/διαχειριστή, η SMC μπορεί οικοιωθελλώς να ορίσει περίοδο χάριτος μιας εβδομάδας και μετά την άκαρπη λήξη του, είτε αποσύρει τη σύμβαση για σημαντικό λόγο και διακόψει ή τερματίσει κάθε σύνδεση με τις πύλες / τα κανάλια διανομής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η SMC έχει επίσης το δικαίωμα να εισπράττει τα ποσά των ανοικτών τιμολογίων απευθείας μέσω των πιστωτικών καρτών των πελατών κράτησης ή να τα αντισταθμίζει έναντι ποσών κράτησης μέσω της ηλεκτρονικής μηχανής κρατήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι πρόσθετες χρεώσεις για συναλλαγές με πιστωτική κάρτα.
 • Η SMC διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει το περιεχόμενο / ιστότοπους / πύλες / κανάλια διανομής για τον πελάτη, καθώς και τα ποσά τιμολογίου που οφείλει ο πελάτης για τις παραγόμενες κρατήσεις είτε μέσω της ηλεκτρονικής μηχανής κρατήσεων του ιστότοπου του πελάτη είτε μέσω των κρατήσεων που πραγματοποιούνται μέσω των πυλών του ξενοδοχείου / Τα κανάλια σε “μη επιστρέψιμη βάση” ανατέθηκαν από τους πελάτες του πελάτη, μέχρι τον διακανονισμό των ποσών του ανοιχτού τιμολογίου συν τους τόκους και τυχόν χρεώσεις. 
 • Συγκεκριμένα:

  • Εάν ο ιστότοπος είναι απενεργοποιημένος / αποκλεισμένος, η επανενεργοποίηση του ιστότοπου συνεπάγεται κόστος ανά γλώσσα i. Η. V. € 100,00.
  • Ο ιστότοπος θα ξανα ενεργοποιηθεί μόνο μετά την πληρωμή του συμφωνημένου ποσού της σύμβασης.
  • Ο ιστότοπος παραμένει η πνευματική ιδιοκτησία της SMC έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή της σύμβασης.
  • Ο πάροχος δικαιούται να αποκλείσει τον ιστότοπο εάν το ποσό της σύμβασης δεν ληφθεί εγκαίρως αλλά το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία υπενθύμιση.
 • Ο συμβαλλόμενος συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τέλη, χρεώσεις ή άλλα αιτήματα για χρήματα από τρίτα μέρη, εάν δοθούν οδηγίες από την SMC, εάν αυτό είναι απαραίτητο και συμφωνήθηκε να εκπληρώσει τη συμβατική υπηρεσία.
 • Η SMC δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που οφείλεται στη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση του συμβατικού συνεργάτη όσον αφορά την πληρωμή σε τρίτους. Ο συμβατικός συνεργάτης απαλλάσσει το SMC από αξιώσεις τρίτων.

4. Περιορισμός της Ευθύνης

  • Σε περίπτωση ελαφρώς αμελούς παράβασης δασμών, η SMC ευθύνεται μόνο στο βαθμό που αφορά συμβατική υποχρέωση (βασική υποχρέωση) και μόνο στο ποσό της τυπικής ζημίας για τη σύμβαση.

   • Εάν ο συμβατικός εταίρος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου ή επιχειρηματίας ο οποίος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, ασκεί την εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα, η SMC δεν ευθύνεται για ελαφρά αμελή παραβίαση καθηκόντων. Ευθύνεται μόνο για βαρέως αμελείς παραβιάσεις δασμών στο βαθμό που αφορά συμβατική υποχρέωση (βασική υποχρέωση) και μόνο στο ποσό της τυπικής ζημίας για τη σύμβαση.
   • Εάν η ζημία του συμβατικού συνεργάτη καλύπτεται τουλάχιστον εν μέρει από ασφάλιση, η SMC ευθύνεται μόνο για το εναπομένον μειονέκτημα, όπως αυξημένα ασφάλιστρα, ζημιές από τόκους και παρόμοια.
   • Σε κάθε περίπτωση, το SMC ευθύνεται για τραυματισμούς σε ζωή, άκρα και υγεία, καθώς και για εσκεμμένη συμπεριφορά. Η ευθύνη από εγγύηση, κίνδυνο προμηθειών και σύμφωνα με τον Νόμο περί ευθύνης προϊόντος παραμένει ανεπηρέαστη. Εξαιρείται η προσωπική ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων, των εκπροσώπων και των υπαλλήλων της SMC για ζημιές που προκλήθηκαν από αυτούς λόγω ελαφράς αμέλειας.
  • Ιστότοποι: Εάν είναι επιθυμητό, ​​το SMC παρέχει στον πελάτη πρόσβαση στην οποία μπορεί να αποθηκεύσει, να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει περιεχόμενς. Για αυτό, ο πελάτης λαμβάνει έναν λογαριασμό με κωδικό πρόσβασης. Ο πελάτης δεσμεύεται να κρατήσει τον κωδικό πρόσβασης αυστηρά μυστικό και να ενημερώσει την SMC αμέσως μόλις συνειδητοποιήσει ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι γνωστός σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σελίδων του. Απελευθερώνει την SMC από τυχόν αξιώσεις τρίτων με βάση ελαττώματα στο περιεχόμενο της προσφοράς.
  • Η μεταφορά δεδομένων πρόσβασης στο back office του διαχειριστή καναλιών all-in-one από τον διαχειριστή καναλιών all-in-one – χρήστες ή – πελάτες προς ή σε τρίτους γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή έγκριση επιτρέπεται από τη SMC. Η SMC και όλοι οι εξουσιοδοτημένοι συμβατικοί συνεργάτες της εξαιρούνται από όλες τις αξιώσεις αποζημίωσης. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για ζημιά που προκλήθηκε. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συντήρηση και τις ενημερώσεις των τιμολογίων και της διαθεσιμότητας στο all-in-one-digital-hotel, καθώς και για το περιεχόμενο και τις καταχωρίσεις στα συνδεδεμένα κανάλια / κανάλια διανομής.

5. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα

 • Αποκλειστικός δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί της τεχνολογίας που παρέχεται με το όνομα all-in-one-digital-hotel είναι η εταιρεία SMC. Περαιτέρω δικαιούχος είναι εταιρεία προγραμματιστών Origo. Ορισμένες λειτουργικότητες ή/και υπηρεσίες της τεχνολογίας (όπως ενδεικτικά ορισμένες υπηρεσίες channel manager, House Keeping, Accounting, Payments, PCI) αναπτύσσονται από τρίτους παρόχους και ενσωματώνονται στην τεχνολογία βάσει συμφωνίας συνεργασίας και εκχώρησης άδειας εκμετάλλευσης.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση της τεχνολογίας, ολική ή μερική αναπαραγωγή, αναπαραγωγή μέσω αντίστροφης διαδικασίας κατασκεύης της (reverse engineering), ανακατασκεύη του πηγαίου κώδικα ή του αντικειμενικού κώδικα ή των στοιχείων που τους απαρτίζουν, κατά τρόπο που υπερβαίνει τις προκαθορισμένες δυνατότητες παραμετροποίησης που περιλαβάνονται στο συμφωνημένο πακέτο υπηρεσιών.
 • Απαγορεύεται η εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, δανεισμός, μεταβίβαση της τεχνολογίας σε τρίτους, και εν γένει κάθε χρήση που υπερβαίνει το αντικείμενο και το σκοπό της παρούσας σύμβασης.
 • Τυχόν αναβαθμίσεις, λειτουργικές και τεχνικές βελτιώσεις της τεχνολογίας που πραγματοποιούνται από τους προγραμματιστές θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογίας και υπόκεινται στους ίδιους όρους και προυποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν συμπληρωματικό κώδικα λογισμικού ή συμπληρωματικά δεδομένα που θα γίνουν διαθέσιμα από την SMC ή τους προγραμματιστές.
 • Τα κείμενα, οι εικόνες, τα σχέδια, τα μοντέλα, οποιοδήποτε λογισμικό και σχέδια για ιστότοπους που δημιουργήθηκαν από την SMC ως μέρος της εκτέλεσης της παραγγελίας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του SMC.
 • Ο συμβατικός εταίρος δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα της SMC και να κάνει τα έργα προσβάσιμα σε τρίτους μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής της συμβατικής χρήσης.
 • Στο βαθμό που ο συνεργάτης παρέχει έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα στην SMC για την εκτέλεση της σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να λάβει την εξουσιοδότηση για τη συμβατική χρήση. Ο συμβατικός συνεργάτης απελευθερώνει SMC από αντιρρήσεις τρίτων για παραβιάσεις της προηγούμενης ποινής.

6. Τόπος Δικαιοδοσίας & Εφαρμοστέο Δίκαιο

 • Τόπος δικαιοδοσίας: Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας, επίσης για τις διαδικασίες ανταλλαγής και ελέγχου, είναι το Πότσνταμ εάν το συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει γενική δικαιοδοσία στη Γερμανία ή εάν είναι έμπορος, νομική οντότητα δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου. Το Πότσνταμ είναι επίσης ο τόπος δικαιοδοσίας εάν ο συμβατικός εταίρος είναι ο εναγόμενος και μετά τη σύναψη της σύμβασης μετεγκατασταθεί η κατοικία ή η συνήθης κατοικία του από το πεδίο εφαρμογής του ZPO ή η κατοικία ή η συνήθης κατοικία του δεν είναι γνωστή κατά τη στιγμή της υποβολής της καταγγελίας.
 • Εφαρμοστέο δίκαιο: Η σύμβαση υπόκειται αποκλειστικά στη γερμανική νομοθεσία, εξαιρουμένου του νόμου περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Οι γερμανικές νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στο δίκαιο άλλου κράτους δεν εφαρμόζονται
 • Γραπτή ρήτρα: Όλες οι συμφωνίες μεταξύ των μερών πρέπει να είναι γραπτές. Αυτό ισχύει επίσης, ιδίως, για συμφωνίες που αποσκοπούν στην κατάργηση της απαίτησης γραπτής φόρμας.
 • Τόπος παράστασης: Ο συμφωνημένος τόπος παράστασης είναι το Πότσνταμ Γερμανίας.
 • Μεταφράσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων: Αυτοί οι αρχικοί όροι και προϋποθέσεις είναι στα πρωτότυπα στα Γερμανικά. Οι εκδόσεις σε άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις του γερμανικού πρωτοτύπου. Αυτά δημιουργήθηκαν από όσο γνωρίζουμε, ωστόσο, σε περίπτωση ασυμφωνίας, ισχύει μόνο το γερμανικό πρωτότυπο.
 1. Υποχρεωτικές πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

  • Σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του διαδικτυακού κέντρου επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σε αυτόν τον σύνδεσμο. Για πρώτες ερωτήσεις σχετικά με πιθανή επίλυση διαφορών , είμαστε διαθέσιμοι στη διεύθυνση info@stefanis-consulting.de .
Testen Sie unsere Komplettlösung 14 Tage kostenlos.

Für Hotels, Pensionen, FeWo’s,
Villen, Apartments

Hotelsoftware mit integrierten Channel Manager mit bis zu 300 Portalen inkl. AirBnB, 18 FEWO-Portale, Metasuchmaschinen, Anbindung zu Reisebüros direkt oder via GDS, Buchungsmaschine auch für mobile Geräte.